Baszta Dorotka

ADRES: plac Jana Pawła II
62-800 Kalisz
To jedyna baszta, jaka pozostała po murach obronnych, otaczających niegdyś miasto.

Wybudowana na początku XIV w. tuż za kolegiatą Wniebowzięcia NMP była basztą więzienną. Zamykano w niej kobiety za niecne występki. Od XIX w. jest zwana Dorotką. Pełna fortyfikacja miejska postawiona została przez Kazimierza Wielkiego w latach 1350-1361. Mury zamknięte w kształcie nieregularnego owalu miały łącznie ok. 1600 metrów długości. W dobrym stanie dotrwały do połowy XVII w., natomiast pod koniec XVIII w. fortyfikacja była już zrujnowana. Na początku XIX w. mury obronne, z jednej strony grożące zawaleniem, z drugiej ograniczające rozwój przestrzenny miasta, zostały rozebrane przez Prusaków, którzy zajęli Kalisz po II rozbiorze Polski.

Po zawaleniu się kolegiaty pozostało tylko prezbiterium i zakrystia. To dzisiaj jedyne gotyckie elementy kościoła.

 

Zabytkowa baszta Dorotka wraz z przyległym fragmentem średniowiecznych murów obronnych miasta Kalisza zaadaptowana została na Centrum Baśni i Legend Kaliskich oraz ekspozycję multimedialną: Lokacja Miasta, w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego „Szlak Piastowski” zrealizowanego przy współudziale środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, którego koordynatorem była Wielkopolska Organizacja Turystyczna i udostępniona została dla zwiedzających w grudniu 2018 r.

Zobacz na mapie
fot. Krystian Chęciński
Wersja do druku
Wersja PDF