Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu

Budowa budynku Centrum
opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, będącego państwowym funduszem celowym, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, Moduł I – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia.

Celem przedsięwzięcia jest budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu, zapewniającego usługę zamieszkiwania w ramach pobytu całodobowego (dla 2 podopiecznych) oraz
pobytu dziennego (dla 40 podopiecznych), dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Miasta Kalisza.

Nowo wybudowany obiekt będzie służył Uczestnikom do celów rehabilitacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych oraz zamieszkiwania. Osoby niepełnosprawne korzystające z jego usług będą tam mogły spędzać czas wolny, a także otrzymają opiekę w zakresie wykonywania podstawowych czynności i aktywności życiowych.

W ramach zakresu rzeczowego ww. inwestycji przewidziano m.in. koszty robót budowlanych, koszty dotyczące zagospodarowania terenu i architektury ogrodowej, koszty nadzorów inwestorskich, a także zakupu sprzętu i wyposażenia wraz z montażem.

 kaliszPL_UE-banerki_Zmiana_2023_01_09-COM-01.jpg [63.68 KB]

 

 

Kwota wkładu własnego:

640 927,25 PLN

Kwota dofinansowania:

2 896 010,05 PLN

Całkowity koszt projektu:

3 536 937,30 PLN

Źródło finansowania:

Fundusz Solidarnościowy

Organ realizujący projekt:

Miasto Kalisz

Okres realizacji projektu:

od 14.09.2020 do 23.12.2022