„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

Rozpoczęcie projektu
05.05.2016
Status projektu:
zakończony

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego - dziedzictwa kulturalnego Wielkopolski - poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan.

Zakres rzeczowy projektu składa się z 3 głównych modułów:

 • Moduł 1 element infrastrukturalny - działania inwestycyjne na trasie Szlaku Piastowskiego:

  • KALISZ Baszta „Dorotka” i przybasztowe mury – Centrum Kaliskich Baśni i Legend

  • KONIN Słup Koniński

  • GNIEZNO realizacja Traktu Królewskiego

  • GMINA POBIEDZISKA Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego

  • PYZDRY Drewniany Dom Podcieniowy

 • Moduł 2 oznakowanie wskazanych obiektów tablicami informacyjnymi wzbogaconymi tzw. rozszerzoną rzeczywistością
 • Moduł 3 krajowa kampania promocyjna

 

 

 

logo_UE+FunduszeRegio+SamorzadWlkp-01.png [24.34 KB]

Kwota wkładu własnego: 3 294 369,69 PLN
Kwota dofinansowania: 4 250 843,49 PLN
Całkowity koszt projektu: 7 545 213,18 PLN
Źródło finansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020, Działanie 4.4 – „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”.
Organ realizujący projekt: Miasto Kalisz
Okres realizacji projektu: 05.05.2016 do 30.06.2020
Wersja do druku
Wersja PDF