2 września - Miejski Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje interesantów

W poniedziałek, 2 września Miejski Rzecznik Konsumentów, z powodu urlopu, nie będzie przyjmował interesantów.

Podczas nieobecności rzecznika konsumentów pomoc prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać:

- w konsumenckim centrum eporad porady@dlakonsumentow.pl,

- pod numerem infolinii konsumenckiej, tel. 801 440 220 lub /22/ 290 89 16 (opłata wg taryfy operatora),

- w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kaliszu, ul. Kolegialna 4 (II p.), tel. (62) 757 44 07, godziny pracy: pon. pt. 7:30 – 15:30.

Instytucje świadczące porady w sprawach specjalistycznych:

- usługi telekomunikacyjne:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Delegatura w Poznaniu
ul. Kasprzaka 54, 60-245 Poznań
tel. (61) 65 98 610

- usługi energetyczne
Urząd Regulacji Energetyki
Zachodni Oddział Terenowy
ul. Wielka 20, 61-774 Poznań
tel. (61) 670 53 01

- usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87, 02 - 001 Warszawa 
tel. (22) 333 73 28

Wersja do druku
Wersja PDF