Drugi etap prac na Zamkowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w czwartek, 10 września br. rozpocznie się II etap robót drogowych związanych z przebudową ulicy Zamkowej w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W drugim etapie robót prace prowadzone będą na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Chodyńskiego. Ten odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Dojazd do dalszego odcinka ulicy Zamkowej wyznaczony będzie przez ulice Grodzką i Chodyńskiego, na której zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu kołowego oraz wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów. Prace obejmą również przebudowę chodników, które będą realizowane po kolei – najpierw po prawej, a następnie po lewej stronie ulicy Zamkowej (patrząc od ulicy Grodzkiej).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zdjęcia: Magdalena Bartnik
Wersja do druku
Wersja PDF