Godziny otwarcia Urzędu Miasta Kalisza

Od nowego roku Urząd Miasta Kalisza wraca do standardowych godzin otwarcia.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza z 28 grudnia 2020 r., nadal obowiązuje zakaz swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu Miasta Kalisza.

Preferowane formy komunikacji i załatwiania spraw to: kontakt telefoniczny, poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie poczty elektronicznej, w przypadkach, kiedy ma to zastosowanie.

Osobiste załatwianie spraw, za wyjątkiem realizowanych na stanowiskach w Biurze Obsługi Interesantów, będzie możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - centrala: 62 765 43 00.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w pokoju nr 1 na parterze ratusza oraz w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Kościuszki 1A.

Kasy przyjmują wpłaty na bieżąco.

Od stycznia Urząd Miasta Kalisza będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
W poniedziałki Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne dłużej - do godziny 17:00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia, dostępną w załączniku.

Oprac. Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF