Konsultacje przepisów nowych aktów prawnych dla osób niepełnosprawnych

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza zaprasza osoby z niepełnosprawnościami oraz organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach przepisów nowych aktów prawnych.

Obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają konsultacje projektu ustawy o dostępności, natomiast w Ministerstwie Edukacji Narodowej konsultacje rekomendacji opracowanych w ramach projektu o nazwie "Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce". Oba projekty dotyczą sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz wnoszenia ewentualnych uwag i propozycji zgodnie z zamieszczonymi poniżej ogłoszeniami.

Ustawa o dostępności
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o dostępności.
Opinie i uwagi można zgłaszać do 19 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje na stronach:
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/srodowiska-osob-z-niepelnosprawnosciami-zaopiniuja-projekt-ustawy-o-dostepnosci/
http://swbf.org.pl/8-artykuly/52-ruszaja-konsultacje-ustawy-o-dostepnosci

Projekt - Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce
Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło konsultacje wstępne rekomendacji opracowanych w ramach projektu o nazwie Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce.
Opinie i uwagi można zgłaszać do 9 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje na stronach:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wspieranie-podnoszenia-jakosci-edukacji-wlaczajacej-w-polsce?fbclid=IwAR1FJMMykZbzE-K7xUdAQbSGnkvbZ-yPZDczpio4LeAyc-4dvYX7WQCqEGc
https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=951941&newtest=Y&lang=pl

Wersja do druku
Wersja PDF