KOMUNIKAT - konkurs ofert unieważniony

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym został unieważniony.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem zamieszczonym w załączniku.

Dodała: Katarzyna Ciupek
Wersja do druku
Wersja PDF