Komunikat WSSM

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza zaprasza do zapoznania się z treścią komunikatu dotyczącego rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka.

Treść komunikatu znajduje się w załączniku.

Wersja do druku
Wersja PDF