Konkurs ofert rozstrzygnięty

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza ogłasza komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

Pełna treść komunikatu oraz niezbędne dokumenty znajdują się w załącznikach.

Wersja do druku
Wersja PDF