Nabór do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Jeśli jesteś:

  • mieszkańcem z obszaru rewitalizacji,
  • właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą, nieruchomości z obszaru rewitalizacji,
  • przedstawicielem organizacji społecznych,
  • przedsiębiorcą z obszaru rewitalizacji,
  • mieszkańcem Kalisza spoza obszaru rewitalizacji,

zgłoś swoją kandydaturę do Komitetu i weź udział we współtworzeniu naszego miasta.

Wystarczy wypełnić deklarację wraz ze stosownymi załącznikami i złożyć je osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do Biura Rewitalizacji – Wydział Rozwoju Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (ratusz), pok. nr 11 na parterze.

Nabór trwa od 28 listopada do 23 grudnia 2022 roku.

Ogłoszenie ze szczegółami informacji oraz formularze do pobrania znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie

Deklaracja kandydata (pdf)

Upoważnienie (pdf)

Lista poparcia (pdf)

Granice obszaru rewitalizacji

Tekst: Biuro Rewitalizacji
Wersja do druku
Wersja PDF