Od środy utrudnienia na Dobrzeckiej

Od środy, 13 października, skrzyżowanie ulic Dobrzeckiej i Wiejskiej zostanie całkowicie wyłączone z ruchu kołowego. Wyznaczone zostaną objazdy.

W tym dniu o godz. 6:00 rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu „E” do rzeki Krępicy oraz montażem urządzeń podczyszczających w rejonie ul. Wiejskiej.

Na czas robót wyznaczony zostanie objazd ulicami: Biskupicką, Korczak i Stanczukowskiego.

Jednocześnie, w związku z prowadzonymi robotami, wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe: Dobrzecka Kościół 07, Dobrzecka Kościół 08, Św. Michała – Szlachecka 01 oraz Św. Michała – Szlachecka 02.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót przywrócenie ruchu nastąpi do 20 listopada br.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach przy realizacji kolejnych etapów robót Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu będzie informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Dodała: Katarzyna Ciupek, źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
Wersja do druku
Wersja PDF