Oferta złożona

Prezydent Miasta Kalisza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalności charytatywnej.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, przy ul. Kościuszki 1 a, I piętro pok. 120 w godzinach pracy urzędu, wterminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Treść oferty znajduje się w załączniku.

Wersja do druku
Wersja PDF