Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając wsparcia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie, treść ogłoszenia oraz wzór oferty znajdują się w załączniku. 

Oprac. MOPS w Kaliszu
Wersja do druku
Wersja PDF