PM 10 art.

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o ryzyku wystąpienia w Kaliszu przekroczenia poziomu informowania w dniu 20.02.2021 r. dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10, w wysokości 100 µg/m3, obejmuje miasto Kalisz.

Przyczyną wysokiego zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

 

Szczególnie narażone na utratę zdrowia, z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza, są osoby cierpiące na przewlekłe choroby serca (zwłaszcza niewydolność serca, chorobę wieńcową), układu oddechowego (np. astmę), nowotwory. Do tej grupy zaliczają się także osoby starsze, kobiety w ciąży, małe dzieci oraz ozdrowieńcy.

 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Osoby z problemami kardiologicznymi mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia, np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

 

W przypadku zagrożenia związanego z przekroczeniem pyłu PM10 w powietrzu należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, nie wolno wietrzyć pomieszczeń, nie jest zalecanie palenie w kominku.

 

Osoby chore powinny pamiętać o przyjmowaniu lekarstw. W przypadku nasilenia objawów chorobowych konieczna jest konsultacja z lekarzem.

 

Problemy związane z zanieczyszczonym powietrzem oraz czynności zmniejszające ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego zostały opisane na stronie: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Wersja do druku
Wersja PDF