Pomoc społeczna – konkurs rozstrzygnięty

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomocy żywnościowej dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców.

 

Treść komunikatu i zarządzenie znajdują się w załącznikach.

Wersja do druku
Wersja PDF