Prace na skrzyżowaniu Kordeckiego z Częstochowską

Prace na skrzyżowaniu Kordeckiego z Częstochowską. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w piątek 26 kwietnia od godziny 8.00 rozpoczną się prace związane z budową studni kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską.

Na czas robót prawy pas ruchu na ul. Częstochowskiej (patrząc od strony Ronda Ptolemeusza) zostanie zwężony, a ruch kołowy regulowany będzie przez uprawnionych pracowników (w godzinach nocnych za pomocą sygnalizacji świetlnej). Przewidywany czas zakończenia tego etapu robót to 30 kwietnia.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Wersja do druku
Wersja PDF