Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - dyżury konsultacyjne

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe na dyżury konsultacyjne dotyczące „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (…) na rok 2022”, które odbędą się we wtorek i w środę.

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza informuje, że 14.10.2021 r. Prezydent Miasta Kalisza przedstawił do konsultacji projekt uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (…) na rok 2022”.

W dniach: 26.10.2021r. (wtorek) w godz.16.00 -18.00 oraz 27.10.2021r. (środa) w godz. od 18.00 do 20.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babinej 1 odbędą się dyżury konsultacyjne pracowników Urzędu Miasta Kalisza oraz członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do aktywnego udziału w procesie konsultacji, składania własnych propozycji do programu, a także bezpośredniego spotkania w ramach dyżurów.

W załączeniu zamieszczono projekt programu, formularz konsultacyjny oraz komunikat Prezydenta Miasta Kalisza.

Dodała: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF