Programy polityki zdrowotnej – zapoznaj się z dokumentami

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza informuje, że zostały ustalone treści ogłoszeń, wzory ofert oraz regulaminów konkursów ofert na realizację w 2019 r. programów polityki zdrowotnej.

Dokumenty, które znajdują się w załącznikach, dotyczą konkursów:

- medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży,
- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Kalisza powyżej 60. roku życia,
- profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza,
- wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat, zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza
oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.

Wersja do druku
Wersja PDF