Przebudowa Śródmiejskiej i Zamkowej - od czwartku kolejny etap prac

W czwartek, 18 marca, rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ulic Śródmiejskiej i Zamkowej w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

Prace na Śródmiejskiej prowadzone będą na odcinku od Franciszkańskiej do Złotej. Ten fragment ulicy Śródmiejskiej zostanie wyłączony z ruchu kołowego – włącznie ze skrzyżowaniem Franciszkańska/Śródmiejska. Równolegle przebudowywane będą chodniki, po kolei – najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie ulicy Śródmiejskiej (patrząc od Mostu Kamiennego).
Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:
a) W ulicy Złotej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem Targowa/Grodzka a skrzyżowaniem Śródmiejska/Główny Rynek zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania Targowa/Grodzka, jednak roboty na skrzyżowaniu Złota/Główny Rynek będą prowadzone w sposób umożliwiający wyjazd z Głównego Rynku w ulicę Złotą;
b) Ulica Franciszkańska na odcinku pomiędzy Targową a Śródmiejską będzie ulicą bez przejazdu. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji i tylko od strony ul. Targowej;
c) Ulica Franciszkańska na odcinku pomiędzy ul. św. Stanisława a Śródmiejską będzie ulicą bez przejazdu. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji i tylko od strony ul. św. Stanisława;
d) Ulica Śródmiejska na odcinku pomiędzy ul. Narutowicza a Franciszkańską będzie ulicą bez przejazdu. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji i tylko od strony skrzyżowania ul. Narutowicza/św. Stanisława.

Przed nami kolejny etap prac przy przebudowie Zamkowej, tym razem obejmie skrzyżowanie tej ulicy z ulicą Grodzką. Dojazd do Grodzkiej będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania z ulicą A. Chodyńskiego. Na czas robót w ul. Grodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Chodyńskiego do I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy - wyłącznie w celu dojazdu do posesji przy ul. Grodzkiej. Na tym odcinku ulicy Grodzkiej będzie obowiązywał całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów. Całość robót w tym etapie prowadzona będzie przy utrzymaniu ruchu kołowego w ulicy Zamkowej.
W ulicy Kanonickiej (odcinek Grodzka-Zamkowa), Główny Rynek oraz na pozostałym odcinku ulicy Zamkowej zostanie przywrócona pierwotna organizacja ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

 

 

Dodała: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta, na podstawie: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zdjęcie: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF