Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - rozstrzygnięty konkurs ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku oraz w latach 2021-2022.

Treść komunikatu znajduje się w załączeniu.

Zdjęcie: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF