Przeciwko uzależnieniom – oferta złożona

Prezydent Miasta Kalisza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania brzmi: „Festyn – Kaliskie dni Trzeźwości”.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 1 a - I piętro pok. 120, w godzinach pracy urzędu.

Treść oferty znajduje się w załączeniu.

Wersja do druku
Wersja PDF