Rozwój sportu – konkurs ofert ogłoszony

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza trzeci konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

Konkurs skierowany jest do klubów sportowych, w tym klubów działających w formie spółki prawa handlowego, posiadających siedzibę oraz prowadzących działalność na terenie miasta Kalisza, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Pełna treść ogłoszenia, wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta oraz zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu znajdują się w załącznikach.

Wersja do druku
Wersja PDF