Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że w dniu 26.12.2021 r. na terenie Kalisza może wystąpić ryzyko przekroczenia stężenia pyłu PM10 w powietrzu, w wysokości 100 µg/m3 .

 

Szczególnie narażone na utratę zdrowia, z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza, są osoby cierpiące na przewlekłe choroby serca (zwłaszcza niewydolność serca, chorobę wieńcową), układu oddechowego (np. astmę), nowotwory. Do tej grupy zaliczają się także osoby starsze, kobiety w ciąży, małe dzieci oraz ozdrowieńcy.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Osoby z problemami kardiologicznymi mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia, np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

W przypadku zagrożenia związanego z przekroczeniem pyłu PM10 w powietrzu należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, nie wolno wietrzyć pomieszczeń, nie jest zalecanie palenie w kominku.

Osoby chore powinny pamiętać o przyjmowaniu lekarstw. W przypadku nasilenia objawów chorobowych konieczna jest konsultacja z lekarzem, który może także zalecić noszenie maki antysmogowej.

Problemy związane z zanieczyszczonym powietrzem oraz czynności zmniejszające ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego zostały opisane na stronie: https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

Wersja do druku
Wersja PDF