Tabletki z jodkiem potasu w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą, która zostanie wdrożona w Kaliszu, jeśli wojewoda wielkopolski zdecyduje o konieczności dystrybucji tabletek z jodkiem potasu wśród obywateli.

Państwowa Agencja Atomistyki monitoruje sytuację na bieżąco. Obecnie na terenie Polski nie występuje zagrożenie radiacyjne. Jednak Miasto Kalisz, podobnie jak inne gminy, na polecenie wojewody wielkopolskiego, opracowało plan akcji jodowej i ustaliło miejsca dystrybucji tabletek.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu prowadzona będzie w wyznaczonych punktach dystrybucji, z czego większość stanowią placówki szkolne. Ich listę publikujemy poniżej. Punkty te zostaną uruchomione po wydaniu przez wojewodę wielkopolskiego decyzji o wprowadzeniu działań interwencyjnych polegających na wydawaniu ludności preparatów ze stabilnym jodem.

Zostanie wówczas uruchomiony Centralny System Alarmowy: poprzez syreny nadany zostanie dźwięk ciągły 3-minutowy. Na stronie Miasta kalisz.pl oraz na miejskim facebooku Kalisz.Dopisz swoją historię zostaną opublikowane komunikaty informujące o rozpoczęciu dystrybucji tabletek wraz z listą punktów. Komunikaty zostaną również przekazane do lokalnych mediów. Uruchomiona zostanie infolinia dla mieszkańców. Mieszkańcy będą informowani o celu i zasadach dystrybucji przy wykorzystaniu systemów nagłaśniających zamontowanych na radiowozach policyjnych. Ponadto komunikaty poprzez SMS-y przekazywać będzie również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Do otrzymania tabletek uprawnieni będą mieszkańcy oraz osoby przebywające na terenie naszego miasta poniżej 60. roku życia, zgodnie z wytycznymi wojewody wielkopolskiego.

Lista miejsc dystrybucji, które zostaną uruchomione w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego:

1. I Liceum Ogólnokształcące, ul. Grodzka 1
2. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 5
3. V Liceum Ogólnokształcące, ul. Piskorzewie 6
4. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 3 maja 16
5. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Tuwima 4
6. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ciasna 16
7. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Polna 17
8. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Chełmska 18
9. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Robotnicza 5
10. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Serbinowska 22 A
11. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Żwirki i Wigury 13
12. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3
13. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pomorska 7
14. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Mickiewicza 11
15. Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Fabryczna 13-15
16. Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b
17. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Podmiejska 9a
18. Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sulisławicka 108-110
19. Zespół Szkół nr 9, ul. Wyszyńskiego 22-24
20. ZSP nr 1, ul. Wykopaliskowa 45
21. ZSP nr 2, ul. 25 Pułku Artylerii 4-8
22. ZSP nr 3, ul. św. Michała 1
23. ZSP nr 4, ul. Kordeckiego 34
24. Zespól Szkół Ponadpodstawowych, Rzemieślnicza 6
25. Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, ul. Częstochowska 99
26. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wąska 13
27. Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – Hala Arena, ul. Wyszyńskiego 22-24
28. Biuro Obsługi Interesanta, ul. Kościuszki 1 A
29. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, ul. Poznańska 79 – w trakcie uzgodnień
30. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 1 – punkt wyłącznie dla pracowników MOPS-u, którzy będą dystrybuować tabletki wśród osób niepełnosprawnych z ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu i/lub pozostających bez wsparcia - nie będzie wydawać tabletek bezpośrednio mieszkańcom.

W razie uruchomienia procedury mieszkańcy oraz osoby uprawnione powinny zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną Ministerstwa Zdrowia.

Oprac. Katarzyna Ciupek, grafika: Joanna Czajczyńska - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF