Utrudnienia na Łódzkiej

W poniedziałek, 24 sierpnia w godzinach porannych rozpoczną się roboty gwarancyjne przy włazach studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na skrajnym pasie ruchu ulicy Łódzkiej na odcinku pomiędzy ulicami Miłą a Łęgową (na pasie w kierunku centrum miasta).

Na czas robót konieczne będzie wyłączenie z ruchu kołowego wymienionego odcinka pasa ruchu. Prace mają zakończyć się 28 sierpnia.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niegodności.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Wersja do druku
Wersja PDF