W środę Ogrodowa wyłączona z ruchu

W środę, 24 marca, układana będzie warstwa ścieralna nawierzchni jezdni ulicy Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szewską (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 10:00 do 15:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego wskazanego odcinka ulicy Ogrodowej.
Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.
Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zdjęcie: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF