Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i Sołectw

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 373/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2018r. w dniach 21 czerwca – 27 lipca br. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw. Dodatkowo w dniu 25 czerwca br. o godz. 17.00 w Villi Calisia zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Miasta Kalisza.

Mieszkańcy podczas konsultacji mogli wyrażać pisemnie swoje opinie, propozycje oraz uwagi do przedstawionego projektu statutu. Do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły pisma od 12 Rad Osiedli, 1 Sołectwa oraz dwóch osób fizycznych.

Wypełniając zapis par. 8 uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w załączeniu przekazuję wykaz tabelaryczny wszystkich zgłoszonych podczas konsultacji uwag.

                                                                                                                     

                                                                                                                     Grzegorz Sapiński

                                                                                                                Prezydent Miasta Kalisza

 

 

Wersja do druku
Wersja PDF