Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza

Publikujemy treść zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 października 2018r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2018r. miejskiego programu polityki zdrowotnej - programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60. roku życia oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie (druga edycja).

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku.

Oprac. WSSM UM Kalisza
Wersja do druku
Wersja PDF