Zmiany w ruchu na Kordeckiego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w niedzielę, 11 sierpnia odcinek ul. Kordeckiego, od budynku Polikliniki do posesji przy ul. Kordeckiego 49, zostanie wyłączony z ruchu w godz. 7:00-16:00. Zmiany są spowodowane pracami, które będą polegały na wykonaniu podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego.

Dojazd do posesji znajdujących się poza zamkniętym odcinkiem robót możliwy będzie od strony ul. Częstochowskiej i ul. Polnej.

 
W niedzielę, 18 sierpnia prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Kordeckiego na całym przebudowywanym odcinku, tj. od ul. Częstochowskiej posesji przy ul. Kordeckiego 49. Cały ww. odcinek ul. Kordeckiego zostanie wyłączony z ruchu kołowego w godz. 7:00-18:00.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Wersja do druku
Wersja PDF