Zostań rachmistrzem spisowym - nabór trwa

Trwa uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza bierze udział w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym, a następnie przystępuje do egzaminu on-line.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należy przede wszystkim przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w ratuszu, pocztą tradycyjną, mailowo lub przez platformę ePUAP.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Dodała: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF