Szukam pracy - formularz dla nauczyciela

 

Formularz dla nauczycieli poszukujących pracy

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem „Giełdy Pracy” na portalu http://kalisz.pl

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Miasto Kalisz, w imieniu którego działa jego organ wykonawczy – Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20 lub telefonicznie: +48 62 7654300.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 7654356 lub e-mailowo: iod@ um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zamieszczenia przekazanej oferty pracy w bazie ofert prowadzonej na portalu http://kalisz.pl „Giełdy Pracy” skierowanej do osób (nauczycieli, pracowników administracji lub obsługi) poszukujących pracy w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
Podstawą prawną ich przetwarzania będzie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe będą udostępnione jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Miasto
Kalisz. Dane mogą zostać również udostępnione firmie KRAKFIN s.c. mającej siedzibę w Krakowie przy ul.Głowackiego 10B lok. 20 świadczącej na rzecz Miasta Kalisza usługi dostępu i utrzymania „Giełdy Pracy”, w
zakresie niezbędnym do zapewnienia jej właściwego funkcjonowania.

Przechowywanie danych.

Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od ich zamieszczenia w bazie „Giełdy Pracy”.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Miasto Kalisz danych przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych – oświadczenie o wycofaniu zgody można przesłać na adres mailowy we@um.kalisz.pl wpisując w tytule „ODWOŁANIE ZGODY” lub klikając na link zamieszczony w przesłanym potwierdzeniu zamieszczenia oferty w bazie ‘Giełdy Pracy” - dane zostaną trwale usunięte;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
    Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależniona jest możliwość zamieszczenia Pani/Pana oferty w bazie prowadzonej „Giełdy Pracy”.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji .

Podejmowane w związku z przetwarzaniem danych decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.