Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty znajdują się w załączniku. 

Oprac. WKST UM Kalisza
Wersja do druku
Wersja PDF