Złożono ofertę

Prezydent Miasta Kalisza, informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Treść oferty znajduje się w załączeniu.

Prezydent Miasta Kalisza, informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450)
Treść oferty znajduje się w załączeniu.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, bezpośrednio w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, mieszczącym się przy ul. Kościuszki 1A.

Wersja do druku
Wersja PDF