Elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli

W marcu rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli. Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

W marcu rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli. Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.

Rekrutacja do przedszkoli.
Rekrutacja do szkół podstawowych.
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

Na stronach znajdą się szczegółowe informatory o przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych objętych elektroniczną rekrutacją. Ponadto będzie możliwość elektronicznego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do przedszkoli, oddziałów zerowych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Po wypełnieniu elektronicznym formularza należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

Przedszkola:

Rodzice, którzy chcą, aby dziecko pozostało w danym przedszkolu powinni
od 1 do 8 marca 2019 r. złożyć wypełnioną deklarację pozostania w swoim przedszkolu.

Rodzice, którzy nie składali deklaracji pozostania w przedszkolu i rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola powinni w terminie od 18 do 29 marca 2019 r. złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola (oddziału zerowego), które wskazali Państwo w pierwszej kolejności dla swojego dziecka.

 30 kwietnia 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

10 maja 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 15 do 17 maja 2019 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.

28 maja 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

7 czerwca 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym

64

Kandydat w wieku 3 - 5 lat

32

Kandydat posiada rodzeństwo w danym przedszkolu

16

Kandydat posiada rodzeństwo w szkole podstawowej (dotyczy tylko zespołów szkolno - przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)

8

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo lub w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo

4

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole

2

 

W naborze uczestniczy 14 przedszkoli publicznych (w tym Przedszkole „Mały Nazaret”), 13 szkół podstawowych i 11 przedszkoli niepublicznych.

Szkoły Podstawowe:

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły podstawowej w obwodzie której zamieszkują mogą od 18 marca złożyć zgłoszenie do tej szkoły.

Rodzice, którzy chcą wybrać szkołę inną niż ich szkoła obwodowa powinni w terminie od 18 do 29 marca 2019 r. złożyć wniosek o przyjęcie do tej szkoły.

 30 kwietnia 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

10 maja 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 15 do 17 maja 2019 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.

28 maja 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

7 czerwca 2019 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

10

Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu

9

Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły

5

Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę na terenie obwodu szkoły podstawowej

4

Kandydat zamieszkały na terenie osiedla, na którym znajduje się szkoła podstawowa

3

Szkoły ponadpodstawowe

Wszystkie poniższe terminy dotyczą uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej oraz oddziały 3 klasy gimnazjum w szkole podstawowej.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 13 do 31 maja 2019

14 do 19 czerwca 2019 będzie możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

21 do 25 czerwca 2019  uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

16 lipca 2019 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

do 24 lipca 2019  szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

25 lipca 2019  szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

od 26 do 30 lipca 2019 rekrutacja uzupełniająca

21 sierpnia 2019 wywieszenie w placówkach listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

Terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Wniosek o przyjęcie powinien zostać złożony w terminie od 13 do 31 maja 2019 r.

7 czerwca 2018 r. godzina 16.00 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

Do 13 czerwca 2019 r. – ogłoszenie wyniku sprawdzianu kompetencji językowych

 

Wersja do druku
Wersja PDF