IV Olimpiada Przedszkolaków „Mały Kaliszanin”

Podopieczni z 21 kaliskich przedszkoli wzięli udział w Olimpiadzie Przedszkolaków „Mały Kaliszanin”, zorganizowanej przez Miasto Kalisz, pod patronatem Krystiana Kinastowskiego, Prezydenta Miasta Kalisza.

W ramach Olimpiady, która odbywa się na Stadionie Miejskim w Kaliszu, rozegrane zostaną, z zachowaniem ceremoniału, różnorodne konkurencje i zabawy, jak: sztafety biegowe, przenoszenie piłek, tory przeszkód itp. Zawody uroczyście otworzył – w imieniu prezydenta Krystiana Kinastowskiego – wiceprezydent Mateusz Podsadny, który życzył wszystkim powodzenia i dobrej zabawy.

W imprezie uczestniczyli również: Marian Durlej, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza; Elżbieta Dębska, radna Rady Miasta Kalisza; Urszula Bogaczyk, zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM, Mirosław Przybyła, dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji Miasta Kalisza oraz Violetta Słupianek, dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu.

Wersja do druku
Wersja PDF