Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Dzisiejsza konferencja w auli Collegium Medicum Akademii Kaliskiej zainaugurowała działalność Wielkopolskiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. To pilotażowa, jedyna taka placówka w województwie. Będzie funkcjonowała przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19.

Do projektu kaliskiego Centrum zaproszono w sumie 9 placówek z Kalisza i powiatu kaliskiego - przedszkole, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Centrum będzie tu miało za zadanie poprawić dostępność usług edukacyjnych dla dzieci ze specjalistycznymi potrzebami kształcenia, które chodzą do ogólnodostępnych szkół. A takich jest bardzo dużo.

- Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby społeczeństwa. 70% dzieci, którym wystawiono orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do ogólnodostępnych szkół. Należy więc wspierać ich nauczycieli, aby stworzyć tym uczniom jak najlepsze możliwości do rozwoju - mówił podczas konferencji inaugurującej działalność Wielkopolskiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Działające przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 Centrum pomoże nauczycielom konsultować wszystkie elementy związane ze specjalnymi potrzebami ich uczniów, wesprze kierownictwa placówek w tworzeniu optymalnych modeli działania wobec takich uczniów, organizować będzie warsztaty i szkolenia, a także prowadzić wypożyczalnię sprzętu i pomocy dydaktycznych.

- Gratuluję pani dyrektor i całej kadrze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 przystąpienia do takiego ważnego przedsięwzięcia. Nie mam wątpliwości, że Centrum stanie się ogromnym wsparciem dla nauczycieli i rodziców, a dla prowadzących je specjalistów szansą na własny rozwój w nowym kierunku. Powodzenia – powiedział prezydent Krystian Kinastowski.

Konferencję inaugurującą działalność Wielkopolskiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą okraszona została występami uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 oraz Grzegorza Płonki, którego historia stała się inspiracją do powstania filmu „Sonata”.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, jako ważne ogniwo systemu edukacji, pozwoli, wykorzystując doświadczenie praktyków, szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz aktywizacji osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Edukacja włączająca to systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki, organizacji kształcenia i wychowania do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka jako pełnoprawnego uczestnika tego procesu. Celem takiego podejścia jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Miasto Kalisz i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 jako jedyne w województwie wielkopolskim otrzymały grant w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Jego wysokość to 1 087 437,90 złotych. W Polsce działać będą 23 takie placówki.

Tekst: Juliusz Kowalczyk, zdjęcia: Magdalena Bartnik
Wersja do druku
Wersja PDF