Kaliskie własne M czy Mieszkanie plus?

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza bada sprawę zasadności programu Kaliskie własne M, w sytuacji, gdy istnieje program rządowy ‒ Mieszkanie Plus. Miasto Kalisz jako właściciel Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przekonuje mieszkańców i radnych o znaczeniu programu kaliskiego, bo w jego ramach już po pięciu latach najemca może stać się pełnoprawnym właścicielem lokalu.

Program rządowy – po 30 latach

W przypadku rządowego Mieszkania + opcja wykupu jest bardzo odległa i wynosi ‒ po 30 latach użytkowania, bez sprecyzowania na dziś warunków przyszłego wykupu.
W projekcie Mieszkanie + BGK tworzy spółkę celową, która zajmuje się nadzorowaniem całości projektu, od momentu podpisania umowy, poprzez fazę projektowania domu mieszkalnego, jego budowę, aż do całego okres najmu, czyli 30 lat.
W Kaliskim Własnym M najemca, który w ramach comiesięcznych opłat czynszowych częściowo spłaca kredyt, ma możliwość, w razie rezygnacji z najmu, odzyskać kapitał spłaconego kredytu oraz zaliczki na poczet wykupu. Nie ma takiej opcji w programie rządowym.
Poza tym, w programie rządowym zakłada się, że Miasto, bądź KTBS, który w imieniu Miasta prowadziłby całość spraw, związanych z tym programem, spłacałoby środki finansowe, wyłożone przez Bank, w formie wykupu akcji spółki celowej. Po co to robić, skoro KTBS znalazł lepszy kredyt?

Średnia roczna rata kredytu ponoszona przez KTBS w ramach programu Kaliskie Własne M to 740 tys. zł rocznie, podczas gdy wykup udziałów w ramach Mieszkanie + kosztowałby Spółkę ponad 1,4 mln zł na rok.

Kaliskie własne M po 5 latach
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje budowę trzech bloków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 63 A, posiłkując się kredytem Departamentu Budownictwa Społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wybór kredytu nastąpił po analizie atrakcyjności instrumentów finansowych, sporządzonej przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, z której jasno wynika, że wykorzystanie powyższego kredytu jest bardziej korzystne aniżeli pożyczka Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK.
Zaproponowane przez TFI BGK oprocentowanie w ramach programu Mieszkanie + wynosiło 4,38 proc. w skali roku, a parametry kredytu zaciągniętego w Departamencie Budownictwa Społecznego przedstawiają się następująco:
kwota – 11 690 000,00 zł oprocentowanie – 3,73 proc. (marża 2 proc. +WIBOR 3 M proc.).
Podsumowując, oprocentowanie kredytu zaciągniętego przez KTBS jest niższe, a tym samym niższe będą koszty ponoszone przez najemców lokali.
Udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt pozwoli na realizację podstawowych założeń projektu, tj. budowę mieszkań z opcją docelowej własności oraz uwzględnienie w opłacie miesięcznej spłat kredytu.
Ponadto, w przyjętym sposobie finansowania nie ma potrzeby tworzenia spółki celowej, w której przez okres 30 lat KTBS byłby zobowiązany wykupować udziały, nie będąc właścicielem nieruchomości.
Projekt KTBS zakłada maksymalny czas dochodzenia do własności przez 23 lata, a więc krócej niż w przypadku TFI BGK.
Co najważniejsze, umowa kredytowa zawarta przez KTBS z BGK przewiduje możliwość wykupu mieszkań już po 5 latach najmu.

Miasto Kalisz nie rezygnuje z udziału w rządowym programie Mieszkanie + i jest gotowe w każdej chwili podjąć współpracę w jego ramach, pod warunkiem otrzymania korzystnych rozwiązań finansowych, dających gwarancję taniego budownictwa mieszkaniowego z opcją dojścia do własności – reasumuje prezydent Grzegorz Sapiński.

Wersja do druku
Wersja PDF