Zamiast lekcji - oferta na wypadek strajku

W związku z zapowiedziami strajku nauczycieli, od 8 kwietnia 2019 roku istnieje prawdopodobieństwo problemów z zapewnieniem opieki dla uczniów w większości kaliskich szkół. Dlatego przygotowana została oferta zajęć, z których od poniedziałku będą mogły korzystać dzieci i młodzież.

Miasto Kalisz we współpracy z kilkoma instytucjami proponuje uczniom różnorodne zajęcia. Odbywać się one będą zarówno na obiektach otwartych, jak i w budynkach. Mają charakter artystyczny, rekreacyjny lub sportowy. Miejsc, w których prowadzone będą zajęcia jest kilkanaście. Znajdują się w różnych częściach miasta, by możliwie jak najbardziej ułatwić uczniom dostęp do nich. W przypadku każdego z obiektów, w sprawie zajęć należy bezpośrednio kontaktować się z ich organizatorem.

Co istotne, szkoły nie zapewniają transportu na zajęcia. Rodzice muszą sami przywieźć i odebrać z nich dzieci.

Aby dokładnie wyjaśnić sytuację związaną ze strajkiem, apel do rodziców wystosował wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Treść apelu oraz oferta zajęć dostępne są w załącznikach.

Miejskie jednostki oświatowe, które nie wezmą udziału w strajku to: Przedszkola nr 1,9, 12, 18, 19, 28 i 30, Młodzieżowy Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Zespoły Szkolno Przedszkolne nr 2 i 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka i Szkoła Podstawowa nr 20, III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Dodał: Juliusz Kowalczyk
Wersja do druku
Wersja PDF