Zapisz dziecko do szkoły - nabór elektroniczny

Pomiędzy 5 a 7 lipca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do kaliskich szkół podstawowych. Rekrutacja zostanie uruchomiona tylko w tych szkołach, w których pozostały wolne miejsca po rekrutacji i etapie zbierania zgłoszeń od rodziców dzieci z obwodu szkoły.

W związku z tym w rekrutacji uczestniczyć będą Szkoły Podstawowe:

 • Nr 1 przy ul. 3 Maja 16,
 • Nr 4 przy ul. Polnej 17,
 • Nr 6 przy ul. Chełmskiej 18,
 • Nr 7 przy ul. Robotniczej 5,
 • Nr 10 przy ul. Karpackiej 3,
 • Nr 11 przy ul. Pomorskiej 7,
 • Nr 12 przy ul. Długosza 14,
 • Nr 13 przy ul. Kordeckiego 34,
 • Nr 21 przy ul. 25 Pułku Piechoty 4 - 8,
 • Nr 23 przy ul. Sulisławickiej 108 – 110,
 • Nr 24 przy ul. Wyszyńskiej 22 - 24.

Link do rekrutacji rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych

21 lipca 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 – 25 lipca 2023 r.– należy potwierdzić wolę nauki w placówce

28 lipca 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

odwody szkół podstawowych

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

LP

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

64

2

Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu 

32

3

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

16

4

Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki, w której zatrudniony jest jego rodzic

8

5

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki

4

 

 

Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji

rekrutacja do przedszkola i oddziału zerowego

rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

rekrutacja do szkół ponadpodstawowych


Na stronie sukcesywnie będą zamieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

 

 

Szkoły ponadpodstawowe

Ze względu na dużą liczbę kandydatów prosimy o wybieranie 3 szkół oraz maksymalnej ilości oddziałów w tych szkołach.

 

Pamiętaj o wpisaniu ocen ze świadectwa i wyników z egzaminu do systemu i przesłaniu skanów dokumentów poprzez system NABO

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać wypełniony elektronicznie i złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 15 maja do 16 czerwca do godziny 15:00

od 23 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00  uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 23 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00  - możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

17 lipca 2022 r. o godzinie 12:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

od 17 do 21 lipca do godziny 15:00 szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

24 lipca o godzinie 11:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

Rekrutacja uzupełniająca

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać złożony od 25 do 28 lipca do godziny 15:00

3 sierpnia godzina 12:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

11 sierpnia godzina 11:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

Oddział międzynarodowy w II Liceum Ogólnokształcącym

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do w terminie od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00.

sprawdzian kompetencji z języka angielskiego odbędzie się 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 15.30 w II LO w Kaliszu.

 

Oddział Przygotowania Wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do w terminie od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00.

Próba sprawności fizycznej  – bieg wahadłowy 4 x 10 (każdy kandydat) bieg na 1000 m. i 800 m. w dniach:

15 czerwca 2023 r. - bieg na 1000 m. chłopcy - godz. 9:00 -11:00,
16 czerwca 2023 r. – bieg na 800 m. dziewczęta - godz. 9:00 -11:00,

 

Oddziały sportowe w VII Liceum Ogólnokształcącym – Szkoła Mistrzostwa Sportowego

 

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do w terminie od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00.

Próby sprawności fizycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

 Klasa o profilu piłka siatkowa – dziewczęta

 30.05.2023 wtorek godz. 16.00

02.06. 2023 piątek godz. 16.00

13.06.2023 wtorek godz. 16.00

Miejsce przeprowadzania prób: sala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 9 w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, Kalisz,

 Klasa o profilu piłka ręczna – chłopcy:

 

18.05.2023 czwartek godz. 16.00-17.30

6.06.2023 wtorek godz. 16.00-17.30

14.06.2023 środa godz. 16.00-1730

Miejsce przeprowadzania prób: Hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 17, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, wejście od parkingu

Wydział Edukacji
Wersja do druku
Wersja PDF