Zapisz dziecko do szkoły - nabór elektroniczny

Już od 27 lutego 2023 r. będzie można zapisać dziecko do przedszkola oraz zgłosić dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej w obwodzie, której się mieszka.

Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji

rekrutacja do przedszkola i oddziału zerowego

rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej


Na stronie sukcesywnie będą zamieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

Przedszkola i oddziały zerowe w szkołach podstawowych:

Deklaracje pozostanie w przedszkolu

Rodzice, którzy chcą pozostawić dziecko w danym przedszkolu będą mogli złożyć deklaracje pozostania w przedszkolu w terminie pomiędzy 6 a 17 lutego 2023 r.

Rekrutacja elektroniczna – wnioski

Rodzice, którzy nie składali deklaracji pozostania w przedszkolu i rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola powinni w terminie od 27 lutego do 10 marca 2023 r. wypełnić elektronicznie wniosek do przedszkola oddziału zerowego w szkołach podstawowych, wydrukować go i dostarczyć podpisane do placówki pierwszego wyboru (oddziału zerowego),

29 marca 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30 marca – 3 kwietnia 2023 – należy potwierdzić wolę nauki w placówce

6 kwietnia 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 11 do 13 kwietnia 2023 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.

26 kwietnia 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

27 – 28 kwietnia 2023 r. – należy potwierdzić wolę nauki w placówce

5 maja 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:

LP

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1

Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym

64

2

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym lub w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo lub uczy się w trybie dziennym

32

3

Kandydat posiada rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub w tej samej szkole podstawowej (dotyczy również zespołów szkolno – przedszkolnych )

16

4

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

8

5

Kandydat w wieku 3 - 5 lat

4

6

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki

2

W naborze uczestniczy 15 przedszkoli publicznych (w tym Przedszkole „Mały Nazaret”), 10 przedszkoli niepublicznych oraz 2 szkoły podstawowe.

 

Szkoły Podstawowe klasy pierwsze:

Zgłoszenia

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której zamieszkują, mogą od 27 lutego 2023 r. złożyć zgłoszenie do tej szkoły.

odwody szkół podstawowych

Rekrutacja elektroniczna – wnioski

W rekrutacji wezmą udział tylko szkoły podstawowe, w których będą wolne miejsca. ( w przypadku zapełnienia miejsc przez dzieci obwodowe, szkoła nie będzie brała udziału w rekrutacji )

Rodzice, którzy chcą wybrać szkołę inną niż szkoła obwodowa ich dzieci powinni w terminie od 1 do 9 czerwca 2023, r. złożyć wniosek o przyjęcie do tej szkoły.

27 czerwca 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28 – 30 czerwca 2023 r.– należy potwierdzić wolę nauki w placówce

4 lipca 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 5 do 7 lipca 2023 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej

21 lipca 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 – 25 lipca 2023 r.– należy potwierdzić wolę nauki w placówce

28 lipca 2023 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

LP

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

64

2

Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu 

32

3

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

16

4

Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki, w której zatrudniony jest jego rodzic

8

5

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki

4

Wydział Edukacji
Wersja do druku
Wersja PDF