Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego

ADRES: plac Bogusławskiego 1
62-800 Kalisz
Budowany w okresie międzywojennym według projektu Czesława Przybylskiego jest trzecim już obiektem teatralnym, który tu postawiono.

Pierwsze spektakle Kalisz oglądał już – w innym wprawdzie miejscu, w wieku XVI, ukoronowaniem teatralnych ciągot kaliszan było wybudowanie przy ówczesnej rogatce Rypinkowskiej obiektu teatralnego z prawdziwego zdarzenia. Jego powstanie miało być jednym z elementów promocji miasta w związku z, mającym miejsce w Kaliszu w 1835 r., tzw. zjazdem cesarzy. 12 Kiedy spłonął, pół wieku później postawiono w tym samym miejscu budynek teatralny numer dwa. Jeszcze piękniejszy i … jeszcze bardziej pechowy. Zniszczyli go, po 14 latach istnienia, Prusacy w pierwszych dniach I wojny. Na jego gruzach postawiono obecny obiekt. Podziw budzi zarówno jego neoklasycystyczna architektura jak i, niespotykane gdzie indziej w Polsce, położenie. Budynek wieńczy jedną z piękniejszych kaliskich ulic, a jednocześnie przegląda się w wodach przepływającej obok Prosny. Odbicie w jej tafli jest na tyle sugestywne, że redaktorzy składający albumy fotograficzne potrafią czasem umieścić zdjęcie kaliskiego teatru… do góry nogami. Teatr stoi na skraju parku, do którego prowadzi, przerzucony przez Prosnę tuż obok, most Teatralny zwany także Parkowym. A z drugiej strony budynku wmurowano tablicę przypominającą o, sięgających 1800 r., tradycjach nowożytnego teatru w Kaliszu, sprowadzonego przez Wojciecha Bogusławskiego, którego imię nosi kaliski przybytek Melpomeny. Od 50 lat w maju, gdy w parku po drugiej stronie rzeki kwitną kasztany, gości on najwybitniejszych aktorów, prezentujących się publiczności w ramach Kaliskich Spotkań Teatralnych.

Zobacz na mapie
Tekst: P. Sobolewski – „Jedynie w Kaliszu” | fot. Krystian Chęciński, Marek Salamon
Wersja do druku
Wersja PDF