Programy polityki zdrowotnej - ogłoszenie wydziału spraw społecznych

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza zaprasza do zapoznania się z komunikatem, który dotyczy ustalenia treści ogłoszeń, wzorów ofert i regulaminów konkursów ofert na realizację w 2019 r. programów polityki zdrowotnej oraz powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert.

W załączniku znajdują się treść ogłoszenia i informacje o konkursach.

Wersja do druku
Wersja PDF