Świętujmy 30. Europejskie Dni Dziedzictwa

Przed nami 30. jubileuszowe Europejskie Dni Dziedzictwa, największe przedsięwzięcie społeczno-kulturalne na kontynencie.

Wydarzenie zostało zainicjowane w 1985 r. przez Radę Europy, na wzór organizowanych we Francji „Dni otwartych drzwi zabytków”. Europejskim koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa jest dyrektor ds. Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazu Rady Europy.

Misją cyklicznego projektu jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Kluczem do skutecznego zachowania dziedzictwa jest zaangażowanie społeczności lokalnych, które na co dzień sprawują nad nim opiekę.

Polska przystąpiła do tej inicjatywy i po raz pierwszy zorganizowała EDD w 1993 roku. Od początku wydarzenia w ramach EDD obywają się we wrześniu, pierwotnie w trzeci weekend, a w ostatnich latach w drugi i trzeci weekend września. Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane w naszym mieście od pierwszej edycji w 1993 r.

W Polsce przygotowanie EDD koordynuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, który corocznie określa temat obchodów. Jest on tak sformułowany, aby istniała możliwość jego szerokiej interpretacji oraz adaptacji uwzględniającej specyfikę narodową, regionalną i lokalną.

Pierwsze Europejskie Dni Dziedzictwa w 1993 r. obchodzone były pod hasłem „Dziedzictwo Polski – Dziedzictwo Europy”. Wśród haseł w minionych latach znalazły się m.in. „Kamienie milowe”, „Tajemnice codzienności”, „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”, „Niepodległa dla wszystkich”, „Moja droga” „Smaki dziedzictwa”.
Hasło przypadającej w tym roku 30. edycji projektu brzmi Połączeni dziedzictwem. W Kaliszu rozwinęliśmy je dodając podtytuł. Będziemy zatem świętować pod hasłem Połączeni dziedzictwem. Bogactwo wielokulturowego Kalisza.

- Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych, uwarunkowania polityczne, gospodarcze, czy indywidualne ludzkie wybory sprawiły, że na przestrzeni dziejów w Kaliszu osiedlali się przybysze z różnych zakątków Europy - mówi Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza. - Stawali się kaliszanami i współtworzyli miasto.

Czerpanie z tradycji wielokulturowości oraz materialne dziedzictwo wielokulturowości obecne w przestrzeni, stanowi nieodłączny element tożsamości i rozwoju Kalisza. Współczesne miasto otwarte jest na ludzi różnych nacji i kultur. Agresja Rosji na sąsiednią Ukrainę spowodowała, że wielu obywateli Ukrainy w Kaliszu znalazło schronienie przed wojną, a w przyszłości być może także swój dom.

- Zapraszamy do skorzystania z bogatego programu 30. Europejskich Dni Dziedzictwa w Kaliszu - dodaje Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki kaliskiego magistratu. - Spotkania poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu społeczności żydowskiej, niemieckiej i ukraińskiej w naszym mieście, współczesne odsłony kaliskiej wielokulturowości oraz degustacja potraw kuchni różnych narodów, koncerty, wystawy, projekcje filmów, biesiady, wielokulturowy piknik artystyczny to tylko niektóre wydarzenia zaplanowane na dwa wrześniowe weekendy. Będzie niezwykle, ciekawie i smacznie.

W dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej wydarzenia uczestniczyli także Anna Woźniak - główny specjalista WKST, wieloletni koordynator EDD w Kaliszu, ks. Roman Voznak - przedstawiciel kościoła greckokatolickiego w Kaliszu, Zbigniew Judasz - prezes Fundacji Znowu Razem oraz ks. prałat Adam Modliński - proboszcz parafii katedralnej w Kaliszu.

Wydarzenia związane z kulturą żydowską finansowane są przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy za pośrednictwem Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. 

Poza biletowanym koncertem Filharmonii Kaliskiej 9 września 2022 roku, wstęp na wszystkie wydarzenia przygotowane w okresie od 10 do 18 września 2022 roku jest wolny. W załączniku publikujemy szczegółowy program wydarzenia.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Kaliszu dofinansowane są ze środków Miasta.

 

WKST, fot. Magda Bartnik (Kancelaria Prezydenta Miasta)
Wersja do druku
Wersja PDF