Budowa ronda - zmiany w organizacji ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w piątek, 5 sierpnia rozpoczną się prace drogowe związane z przebudową skrzyżowania Szlaku Bursztynowego i ul. Łódzkiej na skrzyżowanie typu rondo. Roboty drogowe będą prowadzone w ramach zadania "Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”.

Prace podzielono na dwa etapy:

Etap I obejmie prowadzenie robót po prawej stronie ul. Łódzkiej (patrząc od strony ul. Łęgowej). W tym etapie robót przewidziano:

- zwężenie zewnętrznego pasa ruchu ul. Łódzkiej (po stronie prowadzonych robót) do 2,75 m oraz pozostałych sąsiadujących pasów ruchu do 5,50 m,

- zwężenie jezdni ul. Łódzkiej do jednego (wewnętrznego) pasa ruchu na odcinku od skrzyżowania Szlaku Bursztynowego do ul. Prusa,

- wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prowadzonych robót,

- wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych na ul. Łódzkiej.

Etap II obejmie prowadzenie robót po lewej stronie ul. Łódzkiej (patrząc od strony ul. Łęgowej). W tym etapie robót przewidziano:

- zwężenie dwóch pasów ruchu na ul. Łódzkiej (po stronie prowadzonych robót) do szerokości 5,50 m,

- wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prowadzonych robót,

- wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej w obrębie ul. Prusa,

- wyłączenie z ruchu przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na ul. Łódzkiej oraz na Szlaku Bursztynowym w obrębie skrzyżowania.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Dodała: Magdalena Furmaniak, Kancelaria Prezydenta Miasta, zdjęcie: Kalisz By Drone.
Wersja do druku
Wersja PDF