Nauczanie hybrydowe w szkołach ponadpodstawowych od 19 października

Od 19 października w kaliskich szkołach ponadpodstawowych rozpocznie się nauczanie hybrydowe. Wprowadzone zostanie ono we wszystkich miastach należących do żółtej strefy.

Nowe zasady bezpieczeństwa, które od poniedziałku będą obowiązywały w całym kraju, zostały zapowiedziane w komunikacie Prezesa Rady Ministrów z 15 października.

W kaliskich publicznych szkołach ponadpodstawowych nauczanie hybrydowe będzie organizowane przez dyrektora placówki, część klas będzie realizowała naukę w sposób stacjonarny, a pozostałe oddziały klasowe zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacja o tym, które klasy w pierwszej kolejności przejdą na nauczanie zdalne, a które będą realizowały naukę stacjonarnie zostanie przekazana uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem dzienników elektronicznych.

Po tygodniu bądź dwóch, w zależności od placówki, będzie następować zmiana klas, między oddziałami realizującymi naukę stacjonarnie i online. Nauczyciele będą pracować w sposób tradycyjny – stacjonarnie, za wyjątkiem osób, które przebywają na kwarantannach.

W pierwszym okresie obowiązywania nauczania mieszanego w szkołach ponadpodstawowych dyrektorzy kaliskich placówek wprowadzą w większości nauczanie stacjonarne dla klas najstarszych.

Ustalone wcześniej okresy kwarantanny i nauczanie zdalne/hybrydowe w porozumieniu z PSSE w Kaliszu nadal będą obowiązywać.

W załączniku znajduje się zestawienie przedstawiające sytuację epidemiczną w kaliskich szkołach - stan na 16 października 2020 r., na godz. 14.00.

Oprac.: Anna Błaszczyk - Urząd Miasta Kalisza, za: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza
Wersja do druku
Wersja PDF