Rekrutacja uzupełniająca do szkół

Od 26 do 30 lipca potrwa rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Będzie ona miała formę elektroniczną.

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca, które zostaną podane dopiero 25.07.2019, po uzupełnieniu wolnych miejsc z rekrutacji zasadniczej o miejsca zwolnione przez kandydatów zakwalifikowanych, którzy nie potwierdzili woli uczęszczania do szkoły do 24.07.2017 roku (tzw. kandydatów nieprzyjętych)

W rekrutacji uzupełniającej udział mogą wziąć:
- osoby niezakwalifikowane do żadnej szkoły w rekrutacji zasadniczej
- osoby niebiorące udziału w rekrutacji zasadniczej
- osoby zakwalifikowane w rekrutacji zasadniczej, które nie potwierdziły woli uczęszczania do szkoły do której zostali zakwalifikowani.

W rekrutacji uzupełniającej kandydat może wybrać dowolną ilość preferencji w 6 szkołach. Obowiązują podobne zasady jak w czasie rekrutacji zasadniczej.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wnioski można składać dopiero od 26.07.2019 r.

21 sierpnia 2019 r. w placówkach wywieszone zostaną listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca:

absolwenci szkoły podstawowej: https://uzupelniajaca-ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

absolwenci gimnazjum https://uzupelniajaca-ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/

Rekrutacja podstawowa:

https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/

https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

Dodał: Juliusz Kowalczyk
Wersja do druku
Wersja PDF