Rekrutacja uzupełniająca do szkół

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W naborze uzupełniającym do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych wzięło udział łącznie 165 kandydatów- 69 z podstawówek i 96 ze szkół ponadpodstawowych, z czego zakwalifikowanych zostało 161 osób (69+92).

Do liceów ogólnokształcących zakwalifikowano 97 osób, tj. 60% (44+53), a do szkół zawodowych 64 (25+39) osoby tj. 40% kandydatów.

Osoby te powinny w terminie do 29 sierpnia 2019 r. potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

W wyniku rekrutacji uzupełniającej tylko 4 (0+4) kandydatów nie zostało zakwalifikowanych do żadnej szkoły. Osoby te mogą starać się o przyjęcie do szkoły po zakończeniu rekrutacji. Lista miejsc wolnych zostanie podana 30 sierpnia 2019 r. w terminie wyznaczonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do opublikowania przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

absolwenci szkoły podstawowej: https://uzupelniajaca-ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

absolwenci gimnazjum https://uzupelniajaca-ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/

Rekrutacja podstawowa:

https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/

https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

Dodał: Juliusz Kowalczyk
Wersja do druku
Wersja PDF