Rozwój budownictwa komunalnego w Kaliszu doceniony

Miasto Kalisz zajęło drugie miejsce w rankingu "Budownictwo komunalne i społeczne 2000-2020", prowadzonym przez pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota", w kategorii miast na prawach powiatu. Prezydent Krystian Kinastowski odebrał wyróżnienie podczas Gali Inwestorów Samorządowych w Katowicach.

Ranking został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Pawła Swianiewicza na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sumaryczna liczba mieszkań komunalnych oraz społecznych czynszowych wybudowanych przez każdą jednostkę samorządową w latach 2000-2020 została podzielona przez 1000 mieszkańców. Uzyskany wskaźnik posłużył do zbudowania rankingu.

Miasto Kalisz osiągnęło wskaźnik 13,107.

- Wyróżnienie jest dowodem, że nasze działania w zakresie rozwoju mieszkalnictwa są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i zauważane w skali kraju. Prowadzona konsekwentnie polityka pozwoli w przyszłości stanąć na czele rankingu "Wspólnoty", a przede wszystkim w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby mieszkaniowe kaliszan, a te są bardzo duże - podkreśla Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Pełne wyniki rankingu zostaną opublikowane w listopadowym wydaniu magazynu "Wspólnota".

Oprac. Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta, zdjęcie: https://www.facebook.com/PrezydentMiastaKalisza
Wersja do druku
Wersja PDF