Wkrótce rozpocznie się budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Przy ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu powstanie Centrum opiekuńczo-mieszkalne, zapewniające pobyt całodobowy dla 2 podopiecznych oraz pobyt dzienny dla 40 podopiecznych - dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu miasta Kalisza.

Obiekt będzie oferował zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Osoby niepełnosprawne będą tam mogły spędzać czas wolny, a także otrzymają opiekę w zakresie wykonywania podstawowych czynności i aktywności życiowych.

Wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje inwestycję. Będzie to Zakład Robót Ogólnobudowlanych „ZROBUD” Marek Kędzia z Gołuchowa. Wykona prace za kwotę 3 milionów złotych brutto.

W ramach zadania rozebrane zostaną trzy budynki parterowe znajdujące się na terenie działki oraz ogrodzenie frontowe. Stare nawierzchnie zostaną skute. Wybudowany zostanie jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej całkowitej nieco ponad 413 m2. Wykonane zostaną: niezbędna infrastruktura, mała architektura i oświetlenie terenu.
Roboty potrwają do sierpnia 2022 roku.

Wyłoniono inspektorów nadzoru inwestorskiego. Obecnie trwa procedura wyboru kierownika badań archeologicznych. Wkrótce plac budowy zostanie przekazany wykonawcy.

Inwestycja realizowana jest w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość projektu, obejmującego również wyposażenie obiektu, wynosi 3 497 504,99 zł, z czego wysokość bezzwrotnej dotacji ze środków Funduszu Solidarnościowego to 2 897 025,09 złotych.

Tekst: Katarzyna Ciupek, zdjęcia: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF