Wspólnie tworzymy plan budowy dróg

Trwają prace w zakresie przygotowania Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020–2023. Dokument zostanie stworzony wspólnie z mieszkańcami i ma być odpowiedzią na ich oczekiwania.

Dlatego Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza zwrócił się do rad osiedlowych i sołectw z prośbą o wskazanie dróg, ulic, które powinny znaleźć się w tym Programie z jednoczesnym określeniem kolejności ich realizacji. Opinie na ten temat można przekazać najpóźniej w terminie do 28 lutego. 

tekst: kalisz, fot. Juliusz Kowalczyk
Wersja do druku
Wersja PDF